Standardiserte tobakkspakninger

1920-500-black-bannerSom mange kanskje har fått med seg, har Sosial- og helsedepartementet sendt ut til høring et forslag om å standardisere alle tobakkspakninger solgt i Norge. Dette innebærer at alle tobakksvarer skal sendes i forpakning med en nøytral olivengrønn farve, mens merkenavnet skal være trykket med standardisert font og fontstørrelse.

Hensikten med dette skal være å forhindre at ungdom begynner å bruke tobakk. Myndighetene skjærer dog alle tobakksvarer over én kam – sigaretter, snus, pipetobakk, rulletobakk og sigarer. Spesialforretninger er ikke foreslått unntatt. Man kan jo tenke seg hva dette vil innebære for Augusto Cigars, samt de få andre spesialforretningene som fremdeles eksisterer i Norge. Jup, kroken på døren.

Vi er bittesmå, og vi har ingen mulighet til å få våre varer merket slik myndighetene krever. Vi har heller ikke ressurser til å foreta en slik ompakking selv. Man kan jo tenke seg selv hvor ressurskrevende dette vil være for 500 forskjellige sigartyper, nesten alle med forskjellige størrelser og innpakninger. Det er endog foreslått at alle sigarer som selges enkeltvis skal selges i grønn, nøytral tube. Hvor skal disse tubene komme fra?

Man ser jo lett konturene av hva som vil skje hvis forslaget går gjennom slik det står. Tobakksmarkedet vil fullstendig domineres av gigant-aktørene, og de eneste sigarene som vil være å få tak i lovlig i Norge, vil være maskinrullede sigarer av dårlig kvalitet fra de store sigarettfirmaene. Utvalget av pipetobakk vil begrense seg til de få typene man finner i dagligvarebutikkene.

Dette er altså et forslag som vil føre til tapte arbeidsplasser, tapte inntekter for statskassen, og tapt mangfold – og gi de store tobakksselskapene monopol i praksis. I Storbritannia er regler for standardiserte tobakkspakninger vedtatt, men her fikk spesialprodukter som sigarer og pipetobakk unntak. Grunnen er vel rett og slett at det er fornuftig.

Hvis man tror de bittesmå, uavhengige spesialforretningene for tobakk i Norge er en trussel mot folkehelsen, bør man ta et elementært matematikkurs og se på tallene på nytt. Vi kan jo sitere daværende Stortingsrepresentant Bent Høie under diskusjonen om å skjule tobakksvarer i norske butikker, og å gi spesialforretninger unntak fra dette:

«Alle forstår at de få spesialbutikkene for tobakk som eksisterer og som eventuelt vil dukke opp ikke vil ha noen effekt på folkehelsen når det gjelder økt forbruk av tobakk. Dette er en lovgivning som fremstår som provoserende og dermed undergraver den positive utviklingen som har vært de siste årene med tanke på en økt oppslutning om en mer generell streng politikk mot tobakk».

Frist for å avlegge høringssvar er tirsdag 9. juni, altså neste uke. Alle kan skrive svar, og det er veldig enkelt. Følg bare lenken under. Man kan også lese allerede innsendte høringssvar der, samt hele forslaget. Vårt høringssvar kommer over helgen, men det kan leses her. Vi ønsker spesialvarer som sigarer og pipetobakk unntatt fra dette forslaget, slik at vi fremdeles kan tilby kvalitetsvarer til voksne forbrukere som vil nyte en god sigar. 

Høringsforslag (klikk).

Share
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply