Limited Editions

Vi får om ikke lenge inn noe veldig kult og med svært begrenset produksjon, og i den anledning tenkte vi det var på sin plass med en liten epistel om limited editions:

WFMan hører betegnelsen “limited edition” ofte i sigarverdenen, men hva det egentlig innebærer at en sigar er en limited edition kan variere veldig fra produsent til produsent. For å lage litt kontekst, vil en “normalt stor” produsent kanskje lage et sted mellom 5 og 8 millioner sigarer i året totalt, noen produsenter mer og noen mindre. De fleste av disse sigarene er i såkalt standardproduksjon, hvillket vil si at produsenten lager så mange av disse de trenger å lage. Selger en spesifikk sigar plutselig bedre enn produsenten hadde forventet, lager de bare fler av dem. For å få til dette trenger produsenten tilstrekkelig av tobakken som brukes i sigaren, og tobakken som benyttes bør også være av en slik art at master blenderen ved fabrikken kan lage en lik aroma fra år til år ved å tweake blenden hvis for eksempel én av tobakkene ikke er tilgjengelig lenger.

Limited editions, derimot, har som navnet antyder begrenset produksjon. Det kan væreo flere grunner til dette: Tobakken som brukes kan ha begrenset tilgjengelighet slik at det ikke kan lages tilstrekkelig til å bli en standard release; produsenten ønsker å holde produksjonen nede for ikke å mette markedet og dermed ta en høyere pris, eller en kombinasjon av disse. Man kan si at det finnes fire hovedtyper limited editions:

1: Ny innpakning. Dette er gjerne standardsigarer som produsenten pakker inn på en ny måte, enten med mavebelter eller i andre og mer fancy kasser. Disse slippes så i begrenset antall, men strengt tatt betaler man bare mer for innpakningen. Den andre varianten av slike limited editions er at produsenten for eksempel legger på et annet dekkblad på en standardsigar. Her vil sigaren selvsagt være forskjellig fra standardsigaren, men sigaren vil likevel dele 98% av tobakken med “standardvare”.

ewg2: Begrenset men regulær produksjon. I dette tilfellet lages gjerne sigaren hvert år, men i begrenset antall. Disse sigarene lages gjerne av tobakk av høy kvalitet med begrenset tilgjengelighet. De mer konservative og etablerte produsentene vil som regel ikke si hvor mange som lages årlig, mens mer progressive produsenter gladelig forteller hvor mange som lages. Vi mistenker at når produsenten ikke ønsker å oppgi hvor mange som lages, er det fordi det lages en god del mer enn man skulle tro (selv om vi vet at dette ikke alltid er tilfelle likevel). Eksempler på sigarer med begrenset med regelmessig produsjon er Padróns 80th, 40th og Family Reserve-serie, Opus X og Añejo fra Fuente, og Reserva-sigarene fra Tatuaje. Ikke alle sigarer i denne kategorien er navngitt som “limited edition” fra produsenten, men betegnelsen har en tendens til å øke salget, så man støter ofte på den.

3: Sigarer laget kun én gang. Dette kan være sigarer laget for å markere et jubileum for produsenten, sigarer laget av svært god tobakk det finnes svært lite av osv. Det er sigarer i denne kategorien mange umiddelbart tenker på når de hører “limited edition”. Det er som regel disse sigarene som blir samlerobjekter, gitt at de vil øke i sjeldenhetLitto-Gomez-Diez-Small-Batch-No.-6 ganske raskt. Eksempler på denne typen sigarer er Padróns 50th Anniversary, de cubanske årlige limited edition’ene og Selección Suprema fra Dunhill.

4. Small batch. Typisk lages slike sigarer kun én gang, ofte for å vise frem eksepsjonelt god tobakk som produsenten har svært lite av. Hvor liten produksjonen må være for å kunne kalles small batch finnes det ingen fasit på, men generelt er produksjonen veldig liten, og mindre enn sigarer i kategorien over. Tenk fra ca. 30 000 sigarer og nedover. Ofte lager produsenten small batch-sigarer gjentatte ganger, men en ny release vil alltid være unik, siden tobakken gjerne kommer fra én spesifikk avling. Small batch-betegnelsen kan også brukes om sigarer laget i meget begrenset antall én gang av små boutique-produsenter. Eksempler på ekte small batch-sigarer er Tatuajes Verité og Small Batch-serien fra LFD.

Mange limited editions vil kunne falle innenfor flere av kategoriene over, så denne teksten er absolutt ingen fasit. Vi håper likevel den klargjør litt hva man mener når man snakker om sigarer som er limited.

Share
This entry was posted in Sigar, Tips and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply